ÅRSMØTE 2019 ISLANDSK-NORSK FORENING I NORD-ROGALAND, ISLENDINGAFELAGID HUGI

January 29th, 2019 Comments off

ÅRSMØTE 2019

ISLANDSK-NORSK FORENING I NORD-ROGALAND,

ISLENDINGAFELAGID HUGI

 Holder årsmøte lørdag 23. februar 2019 kl. 14:00

Møtested: Umoe Karmsund AS, Husøyvegen 1, Avaldsnes, Karmøy.

De som har betalt kontingent for 2018 har stemmerett på årsmøtet. Det blir valg av styret og de som ønsker å bli satt på valgliste vennligst send navn og telefonnummer til styret senest lørdag 16. februar 2019.

Program:

 • Åpning – Godkjenning av innkalling.
 • Styrets beretning.
 • Valg av møteleder, referent og 2 til å undertegne protokoll.
 • Behandle revidert regnskap.
 • Valg av styre/tillitsvalgte.
 • Fastsettelse av kontingent.
 • Behandle innsendte forslag / saker.
 • Møte avsluttet.

Forslag til saker må leveres på E-post til: bjarnars@online.no senest lørdag 16. februar 2019.

Regnskap 2018 og budsjett 2019 vil bli sendt ut til de som ønsker, senest lørdag 16. februar 2019.

Hilsen

Styret

FUNDARBOÐ

AÐALFUNDUR 2019

ISLANDSK-NORSK FORENING I NORD-ROGALAND, ISLENDINGAFELAGID HUGI

 Heldur aðalfund Laugardag 23. februar 2019 kl. 14:00

Fundarstaður: Umoe Karmsund AS, Husøyvegen 1, Avaldsnes, Karmøy.

Meðlimir sem hafa greitt félagsgjald fyrir 2018 hafa atkvæðisrétt á þessum aðalfundi. Kosið verður í stjórn og þeir sem óska eftir að vera í framboði til stjórnar sendi inn nafn og símanúmer til núverandi stjórnar seinast laugardag16. februar 2019.

Dagskrá:

 1. Fundur settur-Samþykkja Fundarboð.
 2. Skýrsla stjórnar.
 3. Velja fundarstjóra, ritara og tvo til að undirskrifa fundargerð.
 4. Reikningar lagðir fram.
 5. Kosning stjórnar og kosning endurskoðanda.
 6. Ákvörðun félagsgjalda.
 7. Önnur mál.
 8. Fundi slitið.

Frestur til að skila inn tillögum til fundarinns er laugardaginn 16. februar 2019. Sendist á póstfangið: bjarnars@online.no

Ársuppgjör 2018 og tillaga að rekstraráætlun 2019 verður sent út til félaga sem óska þess, seinast lørdag 16. februar 2019.

Kveðja

Stjórnin

Categories: Auglysingar, Frettir Tags:

Årsmøteprotokoll HUGI, 10.03.2018

March 25th, 2018 Comments off

Hei.

Vedlagt er Årsmøteprotokoll HUGI fra møte 10.03.2018.

_____________________________________________________________________________

ÅRSMØTE PROTOKOLL ISLANDSFORENINGEN HUGI 10.3.2018

 

Årsmøte Islendingafelagid Hugi den 10. mars. 2018

kl. 15:00 i Skaffeveien 16, 4262 Avaldsnes, Karmøy.

Protokoll fra årsmøte

Tilstede:

Styret:

Formann, Kristjan Thor Kristjansson

Nestformann, Vernhard Eiriksson

Kasserer, Johann G. Bjarnarsson

Sekretær, Birgitta Birgisdottir

Styremedlem, Valgerd Bagley Eiriksson

Revisor, Ellen Frederiksen

 

Medlemmer/styret tilstede på årsmøte:

9 medlemmer inkl. styre møtt opp, alle har stemmerett.

 

Saksliste:

 1. Åpning – Godkjenning av innkalling.

Åpning kl. 15:00- Innkalling av Årsmøte er godkjent enstemmig.

2. Styrets beretning.

Formann informerte om saker i 2017.

Årsmelding opplest og godkjennt.

3. Valg av møteleder, referent og 2 til å undertegne protokoll.

Møteleder: Kristjan Thor Kristjansson.

Referent: Johann Bjarnarsson

Undertegning på protokoll: Vernhard Eiriksson og Valgerd Bagly Eiriksson

Enstemmig valgt.

4. Behandle revidert regnskap.

Årsregnskap er vist frem og enstemmig godkjent.

5. Valg av styre/tillitsvalgte:

Formann, Kristjan Tor Kristjansson,  på valg (trekker seg).

Nestformann Vernhard Eiriksson, tar over som Formann.

Kasserer, Jóhann G. Bjarnarsson,  ikke på valg ( fortsetter til 2019).

Sekretær, Birgitta Birgisdottir, på valg (trekker seg).

Styremedlem, Valgerd Bagley Eiriksson, tar over som Sekretær.

 

Valg av Revisor:

Ellen Frederiksen (til 2019).

Representanter til fylkessamordningsutvalg:

Vernhard Eiriksson og Johann G. Bjarnarsson.

Styret er enstemmig valgt.

6. Fastsettelse av kontingent.

Det er bestemt å ha medlemskontingent i 2019 kr: 150,- pr. person over 18 år og barn yngre en 18 år betaler ikke medlemskontingent.

Enstemmig godkjent.

 7. Behandle innsendte forslag / saker:

Ingen innsendte saker.

Pga. dårlig oppmøte ved de siste arrangemangene, ser vi oss nødt til å legge foreningen på is fra og med i dag. Neste årsmøte vil bli avholdt i februar 2019.

Det ble vedtatt med 8 stemmer mot 1.

 

 

8. Møte opphevet kl: 16:45

 

 

Johann G. Bjarnarsson sender melding om nytt styre til Brønnøysundregistrene.

 

 

 

 

_________________________                                 __________________________

Valgerd Bagley Eiriksson                                                 Vernhard Eiriksson

 

__________________________________________________________________________

Aðalfundur Íslendingafélagsins Hugi  haldinn þann 10. mars. 2018

kl. 15:00 i Skaffeveien 16, 4262 Avaldsnes, Karmøy.

 

Fundargerð

 

Mættir:

Frá stjórn:

Formaður, Kristján Þór Kristjánsson

Varaformaður, Vernhard Eiriksson

Gjaldkeri, Jóhann G. Bjarnarsson

Ritari, Birgitta Birgisdottir

Stjórnarmeðlimur, Valgerd Bagley Eiriksson

 

Skoðunnarmaður/Endurskoðandi, Ellen Frederiksen

 

Félagsmenn mættir á fundinn:

Samtals 9 félagsmenn mættir og eru allir með atkvæðisrétt.


Dagskrá:

 

1.mál. Fundur settur-Samþykkja Fundarboð.

Settning fundar kl. 15:00 og fundarboð samþykkt einróma .

 

2.mál. Skýrsla stjórnar.

Skýrsla stjórnar lögð fram og hún samþykkt einróma.

3.mál. Velja fundarstjóra, ritara og tvo til að undirskrifa fundargerð.

Fundarstjóri: Kristján Þór Kristjánsson.

Ritari fundarins: Jóhann Bjarnarsson.

Undirritun fundargerðar: Vernhard Eiriksson og Valgerd Bagly Eiriksson.

 

4.mál. Reikningar lagðir fram.

Ársreikningar félagsins lagðir fram og samþykktir einróma .

 

5.mál.. Kosning stjórnar og kosning endurskoðanda.

 Formaður:                 Kristján Þór Kristjánsson, á vali, gefur ekki kost á sér áfram.

Varaformaður:         Vernhard Eiriksson, tekur við sem Formaður (til 2020).

Ritari:                        Birgitta Birgisdóttir, á vali, gefur ekki kost á sér áfram.

Gjaldkeri:                  Jóhann G. Bjarnarsson, ekki á vali (áfram til mars 2019).

Meðstjórnandi:         Valgerd Bagley Eiriksson, tekur við sem Ritari (til 2020).

 Skoðunnarmaður/ Endurskoðandi Kosin: Ellen Frederiksen (til 2019).

 Representanter til fylkessamordningsutvalg:

Vernhard Eiriksson og Jóhann G. Bjarnarsson.

 Kosning er samþykkt einróma.

 

6.mál. Ákvörðun félagsgjalda.

Ákvörðun félagsgjalda fyrir 2019. Ákveðið er að félagsgjöld verði óbreytt, kr 150,- fyrir einstakling eldri en 18 ára. Börn félagsmanna yngri en 18 ára borga ekki félagsgjald. Fullgildir félagar eru þeir sem borga félagsgjöld og aðeins þeir hafa atkvæðisrétt á aðalfundi.

Samþykkt einróma.

 

7.mál. Önnur mál.

Engar tillögur eru sendar inn.

Vegna dræmrar þátttöku á viðburði félagsins síðustu misseri, var tekin sú ákvöðrun að leggja félagið á ís/hvíld.  Kosið var um þetta málefni og voru það 8 á móti 1 sem úrskurðuðu þá ákvörðun. Næsti ársfundur verður haldin í febrúar 2019

 

8.mál. Fundi slitið kl: 16:45.

 

Jóhann Bjarnarsson sér um að tilkynna nýja stjórn inn til Brønnøysundregistrene.

 

 

_________________________                                 __________________________

Valgerd Bagly Eiriksson                                                    Vernhard Eiriksson

Categories: Auglysingar, Frettir Tags:

Skráning námsmanna á Norðurlöndum á kjörskrá

February 28th, 2018 Comments off

Skráning námsmanna á Norðurlöndum á kjörskrá

 

Þjóðskrá Íslands hefur breytt fyrirkomulagi vegna skráningar námsmanna á Norðurlöndunum á kjörskrá fyrir sveitarstjórnarkosningar. Breytingin felast í því að umræddir námsmenn þurfa nú að tilkynna það rafrænt til Þjóðskrár Íslands að þeir séu námsmenn til þess að vera teknir á kjörskrá fyrir sveitarstjórnarkosningarnar.

 

Tilkynninguna skal senda rafrænt á eyðublaðinu K-101 sem er að finna á heimasíðu stofnunarinnar, www.skra.is eða á slóðinni https://www.skra.is/umsoknir/eydublod-umsoknir-og-vottord/stok-vara/?productid=9dbd9af2-0fd1-11e8-944e-005056851dd2 . Tilskilið er að framvísa staðfestingu á námsvist. Gert er ráð fyrir því að makar og skyldulið námsmanna tilkynni sig á sama hátt með tilvísun í viðkomandi námsmann. Senda þarf inn nýja tilkynningu fyrir hverjar sveitarstjórnarkosningar.

 

Nánari upplýsingar í síma 515-5300 eða með tölvupósti á skra@skra.is

Categories: Auglysingar, Frettir Tags: